Bezpieczeństwo
i komfort pacjentów

Umówienie wizyty przez pacjenta

Aplikacja potwierdza datę, godzinę, miejsce, nazwisko lekarza
Użytkownik jest na bieżąco informowany o nadchodzącym terminie i ewentualnych jego zmianach

Dzień wizyty

Aplikacja potwierdza wizytę, jej godzinę i w razie konieczności przekazuje dodatkowe wytyczne
Pacjent udaje się na wizytę, otrzymując aktualne wskazówki nawigacyjne
Wewnątrz budynku aplikacja kieruje pacjenta bezpośrednio do właściwego gabinetu

Pacjent udaje się na wizytę

Czeka w samochodzie na komunikat, otrzymuje wszystkie wskazówki nawigacyjne

Pacjent kieruje się w stronę gabinetu

Aplikacja pokazuje kierunek poruszania się i prowadzi do gabinetu

Przed gabinetem lekarskim

Aplikacja wysyła badanemu powiadomienie o gotowości przyjęcia przez lekarza

Zakończenie wizyty

Pacjent otrzymuje wszelkie zalecenia, recepty oraz skierowania na swoje konto w aplikacji