Bezpieczeństwo

System radionadajników Navimed to istotna poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placówki medycznej. Zainstalowane beacony wykazują wysoką niezawodność działania nawet w trudnych warunkach (np. nagłego wzrostu temperatury), zapewniając jednocześnie dużą dokładność w monitorowaniu i identyfikacji miejsc przebywania ludzi. Umożliwia to szybką oraz skuteczną interwencję służb ratowniczych w warunkach zagrożenia.