System

1

Navimed to precyzyjne monitorowanie ruchu pacjentów w placówce medycznej, które zapewnia ultranowoczesny system nawigacji hybrydowej

Sieć specjalnych radionadajników (beaconów) rozmieszczonych w budynku z dużą dokładnością monitoruje ruch osób wewnątrz obiektu, zwiększając bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz personelu medycznego.

2

Navimed

ma również możliwość kierowania pacjentów i osoby odwiedzające do odpowiednich pomieszczeń, bez konieczności zasięgania dodatkowych informacji ze strony personelu lub pracowników recepcji. System Navimed to także cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej, który poprzez prostą w obsłudze aplikację mobilną pozwala na zaplanowanie kalendarza wizyt lekarskich, co znacząco ułatwia pracę personelu medycznego,
a także stanowi wygodę i komfort dla pacjenta.