Projekty UE

NAVI.MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie nowego wyrobu w postaci karty identyfikacyjnej Bluetooth 5, umożliwiającej rozpoznawanie użytkownika na podstawie unikalnego sygnału radiowego”

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa poprzez zlecenie jednostce naukowej przeprowadzenia prac B+R polegających na opracowaniu nowego produktu – karty identyfikacyjnej Bluetooth 5, umożliwiającej rozpoznawanie użytkownika na podstawie unikalnego sygnału radiowego, która będzie głównym efektem projektu. Jedynym warunkiem wymaganym do poprawnej pracy karty powinno być same jego posiadanie, a cykle ładowania baterii będą mogły być liczone w miesiącach. Realizacja projektu umożliwi NAVI.MED Sp. z o.o. zaspokojenie potrzeb i oczekiwań rynku, a tym samym wzmocni jej pozycję rynkową.

 

Umowa o dofinansowanie: POIR.02.03.02-06-0105/20-00

Całkowita wartość projektu: 468 974,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 324 088,00 PLN